CZ | DE

Harmony
in your e-business

Telefon: +420 737 799 411

Služby

Vývoj software

V oblasti vývoje sofware se primárně zaměřujeme na programové vybavení, které přímo souvisí s naší hlavní náplní. V rámci implementačních projektů jsme proto schopni zahrnout do dodávky řešení i vlastní vývoj, který vhodně doplní navržené řešení tak, aby přesně splňovalo potřeby zákazníků.

Zaměřujeme se především na vývoj komponent jako jsou:

  • aplikace klient / server pro elektronický archiv a monitoring toku dokladů (DVP-EDIStore)
  • aplikační adaptéry pro ERP systémy (SAP Idoc Handler, SQL Decission Matrix, IFS Uploader ...)
  • portálové nástavby integračních nástrojů (Logistická Gateway, RetailPoint Monitoring)
  • databázové procedury (Automotive Call-Off 2 Orders)
  • vlastní řešení datového clearingového centra (Retail Point, Automotive Point, Logistic Point)
  • vlastní aplikace pro billing a administraci systému (RP-Billing, RP-Admin)

Druhý nadpis na úvodní straně

Podnadpis

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

 
Homepage článek v šedivém poli.      

KONTAKTY

+420 737 799 411

EDISS
Madlonova 21, Rokycany 337 01
ediss@ediss.cz

Technická podpora:
support@ediss.cz