CZ | DE

Harmony
in your e-business

Telefon: +420 737 799 411

Služby

EDI outsourcing

Outsourcing služeb (pronájem aplikací, výpočetního výkonu včetně práce operátorů údržby a podpory) je v současné době nejpopulárnější formou využívání IT prostředků. Tato forma je vhodná i pro poskytování EDI služeb. Řešení běží u poskytovatele, který zajišťuje komplexní služby zpracování, přenosu, zabezpečení a archivace EDI dokladů. Hlavními výhodami pronajatého řešení jsou:

 • nízké finanční náklady na zavedení
 • rychlá realizace
 • snadné rozšíření ale i zúžení služeb podle aktuálních požadavků

Vybudovali jsme pro Vás clearingové centrum oborových služeb - komplexní řešení pro výměnu elektronických obchodních dokladů se zohledněním specifik EDI komunikace v daném odvětví.

Struktura služeb našeho centra

Retail Point

Automotive Point

Logistic Point

 • propojení dodavatelů s obchodním řetězcem
 • podpora běžných EDI standardů (EDIFACT, GS1 XML Business Standard Document ...)
 • konverze dat
 • digitální podpis
 • propojení dodavatelů s výrobcem automobilů
 • podpora specifických standardů (ODETTE, VDA, EDIFACT, ANSI X12, Tradacomm, XML ...)
 • konverze dat
 • výměna tech. výkresů CAx
 • propojení dodavatele odběratele a logistické firmy
 • generování unikátního SSCC kódu
 • tvorba paletového štítku
 • odeslání elektronického paletového dodacího listu podle EANCOM2002 zákazníkovi
více informací ... více informací ... více informací ...


Základní vlastnosti

 • Elektronické propojení s obchodními partnery a výměna elektronických dokumentů nezávisle na formátu a způsobu komunikace užívaném daným partnerem
 • Bezpečné připojení přes internet protokolem AS2 (komunikační modul je součástí služby)
 • Konverze dat z/do formátu partnera
 • Interface pro napojení na Váš informační systém

Výhody řešení od nás

 • Komunikace a konverze dat za pevnou paušální cenu
 • Jednoduchá, bezobslužná technologie na straně zákazníka
 • Nezávislost na používaném ERP systému
 • Podpora velkého počtu běžných strukturovaných formátů XML, CSV, text, IDOC, oborové EDI formáty
 • Snadné a rychlé rozšíření EDI komunikace s novými obchodními partnery
 • Možnost rozšíření i túžení řešení kdykoli v průběhu použvání
 • Bezproblémová migrace stávajícího řešení

Druhý nadpis na úvodní straně

Podnadpis

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

 
Homepage článek v šedivém poli.      

KONTAKTY

+420 737 799 411

EDISS
Madlonova 21, Rokycany 337 01
ediss@ediss.cz

Technická podpora:
support@ediss.cz