CZ | DE

Harmony
in your e-business

Telefon: +420 737 799 411

EDISS

Služby pro ostatní segmenty

Kromě oborových řešení pro segmenty automotive, retail a logistiku jsme schopni uplatnit osvědčené technologie pro vybudování libovolného procesu zpracování dat a to buď uvnitř podniku nebo mezi subjekty v obchodním styku. Jsme schopni provést digitalizaci libovolné administrativní agendy a to jak formou pronajaté služby, tak v rámci dodávky  integračního řešení na straně našich zákazníků.

Příklady realizovaných implementací nad rámec oborových řešení:

  • agenda celních dokladů s integrací do SAP/R3
  • napojení datových schránek
  • aplikace pro čtečky čárových kódů s online přístupem k masterdatům v SAP/R3

Druhý nadpis na úvodní straně

Podnadpis

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

 
Homepage článek v šedivém poli.      

KONTAKTY

+420 737 799 411

EDISS
Madlonova 21, Rokycany 337 01
ediss@ediss.cz

Technická podpora:
support@ediss.cz