CZ | DE

Harmony
in your e-business

Telefon: +420 737 799 411

EDISS

Služby pro segment LOGISTIKA

Logistic Point rozšiřuje přirozeně procesy výměny dat v retailu i automotive. Zásadní přidanou hodnotou služby je zapojení externího poskytovatele logistických služeb do komunikace v rámci dodavatelského řetězce. Logistic Point ale přináší i řešení pro malé dodavatele, kteří naopak vše řeší vlastními silami, ale čelí tlaku svých zákazníků na správnou kodifikaci a dokumentaci obsahu logistických jednotek.

Hlavní funkce Logistic Point

  • automatické přidělení unikátního SSCC kódu.
  • tisk nebo řízené odeslání paletového štítku
  • odeslání elektronického paletového dodacího listu podle EANCOM2002 zákazníkovi 
  • možnost integrace s IS logistického partnera
  • zapojení logistického partnera přes www rozhraní
  • sledování a vyhodnocování stavu dokumentu
  • automatické notifikace účastníkům v rámci logistického řetězce
  • manažerské statistiky podle zákazníka

Druhý nadpis na úvodní straně

Podnadpis

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

 
Homepage článek v šedivém poli.      

KONTAKTY

+420 737 799 411

EDISS
Madlonova 21, Rokycany 337 01
ediss@ediss.cz

Technická podpora:
support@ediss.cz