CZ | DE

Harmony
in your e-business

Telefon: +420 737 799 411

Produkty

Elektronická fakturace

Jsme dodavateli řešení pro elektronickou fakturaci a digitální podpis.

Fakturace představuje v každé firmě značnou administrativní zátěž. Elektronické zasílání faktur může tento proces výrazně zefektivnit. Zasílání faktur ve formátu PDF opatřených elektronickým podpisem je jednoduchý způsob jak toho dosáhnout. Tento způsob fakturace nevyžaduje na straně příjemce daňových dokladů žádné speciální technické vybavení. Zákazníci EDISS toto řešení využívají k plné spokojenosti již delší dobu.

Řešení nabízíme ve dvou formách - jako systém nainstalovaný přímo u zákazníka nebo formou pronajaté služby.

Hlavní funkce

  • propojení se stávajícím účetním systémem zákazníka
  • automatické převedení dokladu do PDF podoby dle dodané předlohy
  • digitální podpis PDF faktury
  • odeslání podepsaného dokladu e-mailem nebo jiným komunikačním kanálem dle zákazníkem definovaných pravidel
  • protokolování přenosu dokladu a snadná dohledatelnost
  • aplikace pro správu a dohled celého procesu

Vzhledem k tomu, že fakturační procesy jsou pro každou firmu specifické, je řešení koncipováno jako flexibilní platforma, umožňující snadnou adaptaci na konkrétní požadavky zákazníka. Samozřejmě elektronické faktury nejsou jediným typem dokladu, který lze tímto způsobem zpracovat. Jsme připraveni převést do čitelné podoby a bezpečně distribuovat jakékoli dokumenty ve strukturované datové podobě.

Druhý nadpis na úvodní straně

Podnadpis

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

 
Homepage článek v šedivém poli.      

KONTAKTY

+420 737 799 411

EDISS
Madlonova 21, Rokycany 337 01
ediss@ediss.cz

Technická podpora:
support@ediss.cz