CZ | DE

Harmony
in your e-business

Telefon: +420 737 799 411

O nás

Slovníček pojmů EDI

Aplikační a systémová integrace – snaha zavádět a konsolidovat výměnu dat mezi jednotlivými aplikacemi v rámci firmy i s aplikacemi obchodních partnerů tak, aby byly dostupné co nejpřesnější a nejaktuálnější informace potřebné pro řízení podnikových procesů

Archivace elektronické komunikace – trend nahrazovat fyzické archivy tištěných dokumentů elektronickým řešením v návaznosti na skutečnost, že mezi firemní komunikace obvykle probíhá z velké části elektronicky.

AS2 komunikační protokol – moderní forma komunikace, která umožňuje propojení subjektů jen s využitím obecného internetového připojení ale zároveň obsahuje mechanismy zabezpečení obsahu a prokazatelnosti doručení certifikované mezinárodní autoritou.

ASP (Aplication Service Providing) – poskytování aplikací prostřednictvím internetu. Forma outsourcingu, kdy zákazník není zatížen vysokou počáteční investicí do infrastruktury a nákupu licencí. Veškeré náklady jsou rozprostřeny v čase ve formě pronájmu potřebných aplikací a odpovídající výpočetní kapacity.

EAI (Enterprise Application Integration) – jedná se o typ vrstvené systémové integrace, kdy je v rámci podniku nebo uskupení firem vybudována platforma sdílející stejná masterdata a aplikace k nim přistupují prostřednictvím tzv. aplikačního middleware, který umožňuje snadno implementovat nové procesy a začleňovat další aplikace.

EAN (European Article Numbering) – mezinárodní systém značení zboží, které je reprezentováno číselným kódem interpretovaným pomocí čárového kódu.

EANCOM – mezinárodní sada standardů pro EDI, která je podmnožinou UN/EDIFACT a je spravovaná organizací GS1 (dříve EAN International).

EDI (Electronic Data Interchange) – elektronická výměna dat. Bývá definována jako elektronická výměna obchodních a jiných dokumentů v podobě strukturovaných zpráv mezi dvěma nezávislými informačními systémy nebo subjekty.

EDI formáty – obecně používané a normami nebo zvyklostí zakotvené datové strukruy definující popisy jednotlivých typů dokladů (např. UN/EDIFACT, ANSI X.12, INHOUSE, VDA, ODETTE, IDOC apod.)

EDI Konvertor – aplikace, která převádí data z jedné podoby do jiné se zachováním obsahu a významu dokladu s cílem, aby byl doklad shodně interpretován v heterogeních systémech odesilatele i příjemce.

EDI Provider - poskytovatel EDI služeb, který zajišťuje tří základní funkce - pomáhá s implementací a provozem EDI řešení ve firmách, zajišťuje nebo zprostředkovává fyzický datový přenos a v neposlední řadě aktivně spoluvytváří standardy a konsensuální doporučení řešení různých situací, které se v EDI komunikaci vyskytují.

E-Commerce (Electronic Commerce) – vedení obchodní komunikace a řízení prostřednictvím elektronických metod, jako jsou například EDI, systémy automatického sběru dat nebo nákupní portály, či e-shopy.

ERP systém (Enterprise Resource Planning) –  informační systém, který ve firmě zajišťuje automatizaci a synchronizaci podnikových procesů a masterdat, realizuje jednotlivé ekonomické agendy a to vše formou optimalizovanou pro společnosti s globálním působením nebo rozvinutou korporátní strukturou. 

GLN – globálního lokalizační číslo EAN/UCC, využívající standardní číselnou strukturu EAN/UCC-13, které je přidělováno ekonomickým subjektům organizací GS1.

GS1 - nástupnická organizace sdružení EAN (Evropa) a UCC (Amerika, Kanada, Austrálie), která definuje a udržuje standardy pro kodifikaci zboží a podobu obchodních elektronických dokladů pro EDI komunikaci v dodavatelsko odběratelském vztahu.

GTIN – globální identifikační číslo obchodní jednotky, které zohledňuje nejen konkrétní produkt ale i obchodovatelnou formu jeho balení a představuje klíčový identifikátor pro příjem zboží u odběratele.

INHOUSE formát – nestandardní formát zpráv, se kterým umí pracovat podnikový informační systém. Při komunikaci s jinými subjekty je nutno zprávu přelložit EDI konvertorem do standardního či jiného obecně podporovaného formátu.

Logistická jednotka (Logistic unit) – položka jakéhokoliv složení vytvořená pro přepravu nebo skladování, kterou je nutno spravovat prostřednictvím dodavatelského řetězce. Bývá zpravidla označena logistickou etiketou s unikátním kódem a obsah logistické jednotky je popsán v průvodní EDI zprávě.

Masterdata - kompletní logistické a obchodní údaje o zboží a obchodních partnerech včetně vztahů mezi nimi. Centrálně spravovaná data, která jsou prostřednictvím systémové integrace sdílena nejen v rámci společnosti ale i v rámci distribučního řetězce.

Obchodní balení – jednotka balení obsahující určitý počet stejných jednotek spotřebitelského balení nebo skupinového balení, které usnadňuje prodej, evidenci a skladování v obchodní síti.

Logistická etiketa - slouží k jednoznačné identifikaci logistické jednotky (paleta, přepravka, kontejner...) v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Běžně se dnes používá logistická etiketa v podobě definované doporučením GS1.

SSCC (Serial shipping container code) – jedinečná identifikace logistických jednotek používající standardní 18 číslicovou číselnou strukturu. Používá se mj. ve formě čárového kódu na logistické etiketě. SSCC pak bývá uveden v relevantní EDI zprávě (DESADV), která předchází doručení zboží a usnadní tak identifikaci obsahu logistické jednotky.

UN/EDIFACT (United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) – mezinárodní standard vycházející z doporučení OSN pro elektronickou výměnu dat ve státní správě, obchodu a dopravě.

VAN (Value Added Network) – Síť s přidanou hodnotou je služba zajišťující propojení mezi obchodními partnery. Jedná se o víceméně přežitý koncept budovaný v minulosti národními telekomunikačními společnostmi před raketovým nástupem internetu.

X.400 protokol/síť  – stále hojně využívaný způsob komunikace, který zajišťuje propojení jednotlivých VAN operátorů a představuje i přes svou zastaralost využitelnou alternativu pro komerční přenos dat oproti internetu a AS2 protokolu.

XML (Extensible Markup Language) – obecný samopopisný jazyk (vyvinutý z HTML) zaměřený na popis struktury a obsahu dokumentu, je v současnosti nejpoužívanější formou pro předávání strukturovaných dat z/do podnikových informačních systémů.

Druhý nadpis na úvodní straně

Podnadpis

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

 
Homepage článek v šedivém poli.      

KONTAKTY

+420 737 799 411

EDISS
Madlonova 21, Rokycany 337 01
ediss@ediss.cz

Technická podpora:
support@ediss.cz