CZ | DE

Harmony
in your e-business

Telefon: +420 737 799 411

Změna sídla společnosti

2.
Vážení obchodní partneři,

Rádi bychom Vás informovali o změně sídla společnosti EDISS NETWORK s.r.o., ke které došlo 14.12.2022:

Z původní adresy:
EDISS NETWORK s.r.o.
Na Pátku 50
Rokycany, PSČ 337 01

Na novou adresu:
EDISS NETWORK s.r.o.
Sládkova 210
Rokycany, PSČ 337 01

Tato nová adresa je od 14.12.2022 zároveň i novou fakturační adresou. Faktury vystavené s nesprávnou adresou sídla naší společnosti budou vráceny k opravě.

Ostatní údaje (např. telefonní a faxová čísla, kontakty na pracovníky společnosti zůstávají beze změny.

Aktualizovaný výpis z Obchodního rejstříku je k dispozici na stránkách www.justice.cz

Děkujeme Vám za zavedení změny do Vašich informačních systémů.


S pozdravem


Jaroslav Tomášek
jednatel společnosti


Druhý nadpis na úvodní straně

Podnadpis

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

 
Homepage článek v šedivém poli.      

KONTAKTY

+420 737 799 411

EDISS
Madlonova 21, Rokycany 337 01
ediss@ediss.cz

Technická podpora:
support@ediss.cz