CZ | DE

Harmony
in your e-business

Telefon: +420 737 799 411

EDI - Elektronická výměna dat

EDI - zkratka anglického Electronic Data Interchange označuje výměnu strukturovaných elektronických zpráv mezi partnery ve vzájemném obchodním styku. EDI dokumenty nahrazují běžné papírové doklady.

Hlavními výhodami EDI komunikace je úspora nákladů, zásadní snížení chybovosti a zvýšení rychlosti zpracování. Uvedené vlastnosti přispívají k rozvoji vztahu s obchodními partnery. Dobře zvládnuté zavedení EDI přináší firmám na trhu konkurenční výhodu.

Cílem EDI komunikace je vzájemná výměna dokladů v plně automatickém režimu bez nutnosti lidského vstupu. Počítačové systémy, které zajišťují EDI komunikaci musí zvládnout operace jako jsou konverze různých datových formátů, zajištění vzájemné komunikace a zabezpečení dat.

Druhý nadpis na úvodní straně

Podnadpis

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

 
Homepage článek v šedivém poli.      

KONTAKTY

+420 737 799 411

EDISS
Madlonova 21, Rokycany 337 01
ediss@ediss.cz

Technická podpora:
support@ediss.cz